Welkom bij V.V. Vessem

Contactpersoon
Riny van de Loo
vcp@vvvessem.nl
Vertrouwenscontactpersoon
 
 
  Iedereen moet kunnen sporten in een veilige omgeving. Wanneer jij op jou vereniging gevoelens van onveiligheid ervaart, bijvoorbeeld door ongewenste aanrakingen, of opmerkingen, heb je het recht om ‘nee’ te zeggen. We spreken hier over onwenselijk grensoverschrijdend gedrag. Het kan een moeilijke stap zijn om ‘nee’ te zeggen, maar weet dat je daarom binnen onze voetbalvereniging VVVessem terecht kan bij een vertrouwens contact persoon ( VCP ).

Voorbeelden van onwenselijk grensoverschrijdend gedrag zijn discriminatie, pesten, seksuele intimidatie of misbruik, opmerkingen over geaardheid of geloof, agressie en geweld.

Wat doet een vertrouwens contact persoon ( VCP ):

Nadat je melding hebt gemaakt bij de VCP, neemt de VCP contact met je op om een afspraak te maken. In het gesprek wat hierop volgt, wordt eerst de procedure besproken om daarna een inhoudelijk gesprek te voeren. Tijdens het gesprek kijken we wat de hulpvraag is en welke stappen er genomen kunnen worden. Naast de mogelijke vervolg stappen welke worden afgesproken met de melder, zal de VCP, samen met het bestuur van de vereniging, kijken welke mogelijkheden er zijn grensoverschrijdend gedrag te voorkomen aan de hand van het beleid.

Wanneer je melding wil maken van grensoverschrijdend gedrag, kun je dit melden aan de vertrouwens contact persoon via: VCP@vvvessem.nlContactmogelijkheden:

Wanneer je melding wil maken van grensoverschrijdend gedrag, kun je dit melden aan de vertrouwens contact persoon via: VCP@vvvessem.nl

Het maken van een melding bij de VCP staat voor iedereen natuurlijk vrij te doen, maar op deze manier willen we het voor iedereen mogelijk maken zich veilig te voelen op en rondom het sportveld. Het heeft de voorkeur om situaties van grensoverschrijdend gedrag te melden bij de VCP van de vereniging, maar kies je om melding te maken buiten de VCP om, dat kan natuurlijk ook. Op de site van de KNVB, ‘meldpunt klachten en wanordelijkheden’ is daar een mogelijkheid toe. Ook buiten de KNVB kun je melding maken van grensoverschrijdend gedrag, namelijk via het Centrum Veilige Sport: centrumveiligesport@nocnsf.nl of via telefoonnummer: 09002025590.
 
     
     

 
Welkom bij V.V. Vessem