Welkom bij V.V. Vessem

Contactpersoon
Riny van de Loo
vcp@vvvessem.nl
Vertrouwenscontactpersoon
 
 
  Iedereen moet kunnen voetballen in een veilige omgeving. Wanneer jij op jouw voetbalclub gevoelens van onveiligheid ervaart, bijvoorbeeld door ongewenste aanrakingen of opmerkingen, heb jij altijd het recht om ‘nee’ te zeggen. Dat kan een moeilijke stap zijn. Weet dat je daarom binnen Voetbal Vereniging Vessem terecht kan bij een vertrouwenscontactpersoon.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt leden de mogelijkheid om in vertrouwen over grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie te praten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
• Voortdurende opmerkingen met een seksueel karakter;
• Ongewenste aanrakingen;
• Aanranding;
• Verkrachting;
• Seksueel misbruik;

De VCP gaat in gesprek met het slachtoffer of beschuldigde en onderzoekt waar de persoon in kwestie terecht kan met zijn hulpvraag en welke mogelijke stappen genomen kunnen worden. Daarnaast helpt de VCP het bestuur grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie te voorkomen aan de hand van het beleid.

Een traject met de VCP ziet er als volgt uit:
• De VCP probeert er samen met de melder achter te komen wat diegene graag zou willen zien gebeuren.
• Vanuit een melding informeert de VCP over mogelijke vervolgstappen.
• Daarnaast verzorgt de VCP de procesbegeleiding en adviseert de betrokken vereniging.


Contactmogelijkheden:

Wanneer je (anoniem) melding wil maken van (seksuele) intimidatie:
Vertrouwenscontactpersoon VV Vessem
VCP@vvvessem.nl


Wanneer je melding wil maken van agressie, discriminatie of machtsmisbruik:
Meldpunt Klachten/Wanordelijkheden | KNVB


Wanneer je buiten de KNVB (anoniem) melding wil maken van grensoverschrijdend gedrag of wanneer je beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag:
Centrum Veilige Sport centrumveiligesport@nocnsf.nl/ 0900 202 55 90

Wanneer je in contact wil komen met lotgenoten:
Sporters helpen sporters
info@destilteverbroken.nl
 
     
     

 
Welkom bij V.V. Vessem