Welkom bij V.V. Vessem

Beleid v.v. Vessem
 
  Algemeen
Voetbal is genieten voor iedereen. Jong, oud, actief, niet actief, jongen, meisje en zelfs niet leden. Naast een sportieve functie heeft de club ook een sociale functie in het dorp, waarbij het beleid erop gericht is dat de club voor vele inwoners van Vessem een fijne uitlaatklep is.

Technische zaken
Voetbal is genieten is het uitgangspunt voor de samenstelling van de teams van zowel jeugd als senioren. Op regelmatige basis wordt er feedback gevraagd van de individuen en teams. Wij vinden het belangrijk dat met de samenstelling van de teams de identiteit van de club behouden blijft. Respect naar elkaar en de leiding staat hoog in het vaandel. De samenwerking met de jeugd van DEES is op basis van gelijkwaardigheid.

Financiën
Financieel beleid is gericht op de juiste financiële vastlegging van de ingaande en uitgaande geldstromen zodat er op elk moment inzicht is in de financiële situatie van de club. Er wordt eenmaal per jaar een financieel verslag gedeeld met de leden op de jaarvergadering. We zullen zoveel als mogelijk met onbetaalde vrijwilligers werken. Er zullen jaarlijkse voldoende investeringen plaatsvinden voor het onderhoud en de verbetering van alle faciliteiten op het sportpark, zonder daarbij financiele risico's voor de toekomst te lopen.

Sponsoring
Sponsoren vormen naast de contributie en kantine inkomsten de belangrijkste inkomstenbron van de vereniging. De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het aantrekken van nieuwe sponsoren en het onderhouden van de relaties met de huidige sponsoren. Belangrijk hierbij is een goed relatiebeheer en duidelijke en transparante communicatie over de besteding van sponsorgelden. Daar waar mogelijk trachten wij als club de bestedingen onder te brengen bij de eigen sponsoren. De sponsoren zorgen ervoor dat de contributie van de leden laag kan blijven.

Kantine
De kantine vormt een belangrijke sociale functie voor de leden van voetbal en korfbal. Daarnaast staat de club open om de kantine beschikbaar te stellen voor vereniging gerelateerde activiteiten van andere verenigingen. Naast het sociale aspect is de kantine een belangrijke inkomstenbron.

Communicatie
Binnen VV Vessem wordt open en positief gecommuniceerd collectief via bijeenkomsten, website, social media,, Individueel of naar doelgroepen via what’s app, per mail of een persoonlijk gesprek. Wij vinden het belangrijk om iedereen binnen de club op de hoogte te brengen, maar ook om feedback te vragen omdat de club van ons allemaal is.
Alle plaatsingen van items worden met toestemming van de commissie communicatie gepubliceerd. Deels om communicatie te stroomlijnen, te toetsen aan privacy en AVG regeling, maar ook om de juiste toonzetting te delen. VV Vessem communiceert alleen berichten die de vereniging aangaan.


 
     
     

 
Welkom bij V.V. Vessem