Welkom bij V.V. Vessem
Welkom bij V.V. Vessem

Opgericht
21 april 1935
Historie v.v. Vessem
 
  De oprichting
De vereniging is opgericht op 21 april 1935, onder de naam V.S.V., (Vessemse Sport Vereniging). Destijds had de vereniging 17 leden. De eerste gekozen bestuursleden waren W. v. Eindhoven als voorzitter en Jos Kuypers met de dubbelfunktie van secretaris en penningmeester. W. van der Heijden bestuurslid, G. Lasance leider, A. Soetens commis saris en A. Huijbers materieelcommissaris. De naam veranderde in R.K.V.V. Vessem.

Opstelling als gewoonlijk
Iedere zondag stond de opstelling bij de kerk aangeplakt met de woorden; 'Opstelling als gewoonlijk". De contributie bedroeg 20 cent per maand. De wedstrijden werden gespeeld op een zandveld aan de Flinkert/Oude Schooistraat, ook wel Butterswal genoemd. Vanaf 1 juli 1 93 7 moest er 10 gulden veldhuur worden afgedragen aan het kerkbestuur. Tot 1955 is er gebruik gemaakt van dit zandveld.

Het eerste kampioenschap
Het eerste kampioenschap werd behaald in het seizoen '40 - '41. De clubkleuren waren groen/wit en in 1943 werd het een oranje shirt met zwarte broek. Vanaf 1949 wederom groen/wit, welke tot heden nog steeds de clubkleuren zijn. Het sigarenfabriekje van H. de Laat werd gebruikt als kleedlokaal. Na afloop van de wedstrijd ging het in looppas naar het kleedlokaal om daar gebruik te maken van de wasgelegenheid, een teiltje water.


Na de oorlog
Na de oorlog werden de eisen strenger ten aanzien van de sportbeoefening, met als gevolg dat het speelveld werd afgekeurd. Na diverse besprekingen met het gemeentebestuur werd door deze, in 1955 in de Lille een terrein ter beschikking gesteld. Bij dit terrein werd in 1959 een kleedlokaal gebouwd. In 1966 werd dit terrein officieel geopend en bestond uit 3 velden en een reserveveld. De verlichting werd 20 oktober 1970 in gebruik genomen. De verbouwing van de kleedlokalen en de realisatie van de kantine was in 1973. In 1991 is er een overdekte tribune gebouwd, welke plaats biedt aan ca. 150 personen. Verder is er in 1997 zowel een uitbreiding van de kleedlokalen als een vergroting van de kantine gerealiseerd. Bij de viering van het 40-jarig bestaan werd een feestboekje uitgegeven waarin te lezen stond dat VV Vessem in 1975 totaal 217 leden telde, 8 bestuursleden, 18 ondersteunende leden, 85 senioren, 54 junioren en 52 benjamins.


50-jarig jubileum
Tien jaar later werd het 50-jarig jubileum gevierd, voor deze gelegenheid werd een feesttent ingericht op het kermisterrein, waarin uitbundig werd gefeest. Het 60-jarig jubileum werd nog grootser opgezet. Onder leiding van een feestcommissie werden er allerlei activiteiten georganiseerd voor jong en oud.

65-jarig jubileum
In het jaar 2000, waarin het 65-jarig jubileum werd gevierd, groeide het ledenaantal uit tot 350.
In 2005 werden zowel het 70-jarig verenigingsjubileum als het 15-jarig jubileum van het bedrijventoernooi en het 40-jarig jubileum van het pinkstertoernooi gevierd. Een toernooi voor de jeugd dat reeds in 1965 in het leven is geroepen en inmiddels in de Kempen tot een begrip is uitgegroeid.


 
     
     

 
Welkom bij V.V. Vessem