Welkom bij V.V. Vessem
Enquete
Enquêtes
Enquête 2019-2020
Enquête 2018-2019
Enquête 2017-2018
Enquête 2016-2017
 


Enquete

  Uitslag Enquête 2016-2017


Uitslag Enquête

Ja, daar is ie dan, de uitslag van de enquête onder alle leden. Er zijn 274 vragenlijsten opgestuurd naar de leden en hiervan hebben we er 180 ingevuld terug gekregen. Een respons van 66%! Hier zijn we heel blij mee. Hoe meer antwoorden des te beter het beeld van de club. Het is de bedoeling dat we ieder jaar een enquête houden. De antwoorden worden nu gedeeld en er worden acties opgesteld, die we vervolgens gaan uitvoeren. Als we dat ieder jaar doen zullen de onderdelen binnen de club steeds beter worden.

Alle vragen vallen binnen 4 categorieen en er zijn 4 vragen per categorie. Volgend jaar gaan we opnieuw dezelfde vragen stellen.

Er zijn een aantal kenmerken aan jullie gevraagd


  • Ben je jeugdlid?

  • Zelf ingevuld of ouder?

  • Leeftijdscategorie?

  • Spelend lid?

  • Selectiespeler?

  • Vrijwilliger?Op bovengenoemde kenmerken kunnen we filteren zodat we nog betere acties kunnen ondernemen op eventuele verbeterpunten.

Over het algemeen zijn wij als bestuur bijzonder tevreden over de uitslag. Jullie geven jouw voetbalclub gemiddeld een 8. Fantastisch toch?

Over het algemeen is er positief tot zeer positief gereageerd op de samenwerking met de jeugd van DEES. Door een filter te zetten op de negatieve reacties kwamen we erachter dat dit vooral actieve jeugdleden waren die zelf de enquête hadden ingevuld. ( dus niet de ouders). Dit was voor ons een reden om de complete jeugd O13-19 bij elkaar te roepen in de kantine en hun te vragen hoe ze tegen de samenwerking keken en uit te leggen waarom we samengaan. Afgelopen 2 februari is dat gebeurd en de uitleg is heel goed ontvangen. Dit zal zeker helpen in de snelheid van integratie van de jongens en meisjes met DEES

Er zijn een aantal punten waar we onder de gemiddelde hoge score van 8 zaten.


  1. Communicatie en daarbij de vraag; het is mij duidelijk binnen de club wie ik aan kan spreken en waarvoor

  2. De begeleiding van de jeugd

  3. De uitstraling van het sportpark

  4. Een aantal losse opmerkingen die vaker terug kwamen, zoals een spel in de kantine voor de jeugd en dat in de kleedlokalen de afzuiging van de damp na het douchen te wensen over laat.1 Communicatie en daarbij de vraag het is mij duidelijk binnen de club wie ik aan kan spreken en waarvoor

Als het gaat over bestuursleden wil ik graag even uitleggen wie we zijn en wat we doen.

Arie Schriders; secretaris, wedstrijdsecretaris en afgevaardigde van de jeugdcommissie

Kevin van Helvoort; penningmeester, hij let op de schatkist.

Leon van der Heijden; regelt de kantine en alle activiteiten, zoals wandelen, Forza enz

Ted Blox; De man van de communicatie.
Teun van der Heyden; Hoofd van de sponsorcommissie.

Hans van Diessen; Voetbalzaken, aanspreekpunt voor spelers trainers en leiders. Aanstellen van de trainer enz.

Frans Maas; Voorzitter, Algemene zaken, gemeente, samenwerking DEES en aanspreekpunt voor de werkploeg vrijwilligers

We zullen deze info na carnaval ook helder op de site vermelden.


2 De begeleiding van de jeugd
De uitslag van deze en andere vragen is op een aparte avond doorgenomen met de jeugdcommissie. Nu met de samenwerking met DEES zal er een nieuwe organisatie komen, waarbij de beide verenigingen een nieuwe organisatie gaan maken en duidelijk gaan formuleren wat van ieder profiel binnen de jeugdcommissie verlangd wordt, om zodoende ook de kwaliteit van de organisatie te verbeteren.


3 De uitstraling van het sportpark

Wij zijn het er over eens dat de aankomst op het sportpark en met name de buitenkant van de kantine niet erg fraai is. We hebben al eens gekeken wat het grondig aanpakken van de buitenkant gaat kosten. Hierbij moet je toch wel denken aan bedragen hoger dan 25.000 Euro. We hebben besloten met alle uitgave die we dit jaar gedaan hebben, voorlopig te wachten met het oppimpen van de buitenkant.

4 Losse opmerkingen

De afzuiging van de kleedlokalen. Er is een nieuwe filter geplaatst bij alvast 2 kleedlokalen ( 1 en 2). De damp vermindering is er, maar we zijn hier nog niet tevreden over. Wordt vervolgd dus. Het voetbalspel wat voorheen ook in de kantine stond zal weer teruggeplaatst worden.

Zoals jullie zien is er met de input al heel wat gebeurd en gaan we hier nog mee verder.

Hieronder staat de link waarbij je alle antwoorden op de vragen na kunt lezen. Nog een speciale dank gaat uit naar Ted Blox en Michelle Maas voor het samenstellen van de enquête.


Link uitslag enquete

 
 
    
    
Welkom bij V.V. Vessem