Welkom bij V.V. Vessem
Enquete
Enquêtes
Enquête 2019-2020
Enquête 2018-2019
Enquête 2017-2018
Enquête 2016-2017
 


Enquete

  Uitslag Enquête 2019-2020


Uitslag Enquête

De uitslag van de enquête van het seizoen 2019-2020 is terug te vinden in onderstaande link. Ieder jaar (vanaf 2017) houden we deze enquête en stellen we nagenoeg dezelfde vragen om te bepalen op welke punten we beter of juist minder scoren.

Aan de hand hiervan worden mogelijke investeringen of verbeterpunten bepaald door het bestuur. Jullie input is dus belangrijk!

In totaal hebben we dit jaar 179 reacties gehad. Er zijn verschillende vragen gesteld, zoals;


  • Ben je jeugdlid?

  • Zelf ingevuld of ouder?

  • Leeftijdscategorie?

  • Spelend lid?

  • Selectiespeler?

  • Vrijwilliger?Op bovengenoemde kenmerken kunnen we filteren zodat we nog betere acties kunnen ondernemen op eventuele verbeterpunten.

Over het algemeen zijn wij als bestuur bijzonder tevreden over de uitslag. Jullie geven de voetbalclub gemiddeld iets boven een 8.

Er zijn een aantal punten die wat minder hebben gescoord dan andere;


  1. Het gebruik van Social Media

  2. De website

  3. De hoogte van de contributie, hierbij de kanttekening dat deze als te laag wordt beschouwdPunten die verbeterd zijn ten opzichte van voorgaande jaren

De vragen rondom de kantine zijn erg positief beantwoord. De prijzen, sfeer en inrichting van de kantine werd goed beoordeeld. Ook de uitstraling van het sportpark wordt hoger gewaardeerd dan in de jaren daarvoor.

De communicatie wordt als beter beoordeeld. Het is duidelijker voor leden wie waar verantwoordelijk voor is. Kanttekening is dat het gebruik van social media verbeterd kan worden, alsook het gebruik van de website.

Sinds dit jaar hebben we ook gevraagd om 3 woorden in te vullen waaraan je denkt bij VV Vessem. Meest genoemde woorden zijn; genieten, gezellig(heid), sfeer, sportief, groen. Ons inziens zijn dit ook de punten waarvoor we willen staan als vereniging.


Rest ons een ieder nog te bedanken voor het invullen van de enquête. Jullie opmerkingen zijn input voor verdere beleidsvorming van onze vereniging. Ook de opmerkingen van de vrije invulvelden nemen wij graag ten harte. Klik op de link hieronder voor de resultaten per vraag. We vinden het belangrijk dat dit ook transparant is voor onze leden.


Link uitslag enquete

 
 
    
    
Welkom bij V.V. Vessem